برنامه سیاه و سفید (قسمت دوم:عادت)

این برنامه توسط دکتر محمد وطن‌دوست مالک کمپانی پنبه‌ریز و دکتر رامین خاورزاده محقق علوم داده تهیه شده که در این برنامه دو نفر تلاش می‌کنند با توجه به تجارب زندگی شخصی و حرفه ای خود در مورد موضوع هر قسمت مباحثه کنند. در این برنامه با دو دیدگاه مختلف به تأثیرات عادت در موفقیت و زندگی شخصی پرداخته می‌شود