برنامه سیاه و سفید (قسمت سوم:تصمیم‌گیری)

این برنامه توسط دکتر محمد وطن‌دوست مالک کمپانی پنبه‌ریز و دکتر رامین خاورزاده محقق علوم داده تهیه شده که در این برنامه دو نفر تلاش می‌کنند با توجه به تجارب زندگی شخصی و حرفه ای خود در مورد موضوع هر قسمت مباحثه کنند